Stolnotenisový klub Blatné

 

Stolnotenisový klub Blatné

Milí rodičia,
v rámci rozvoja športu v našej obci a aktívneho využitia voľného času našej mládeže, dovoľujeme si oboznámiť Vás s nasledovnou skutočnosťou.
Stolnotenisový klub Blatné rozširuje rady svojich hráčov a chce sa v plnej miere zúčastňovať  na vzbudení záujmu o športovú činnosť a na vytváraní kladného vzťahu k športu. Preto budeme radi ak využijete našu ponuku pre nových záujemcov o stolný tenis. Optimálny vek pre začínajúcich je 6 – 7 rokov. Venovať sa im budú skúsení tréneri.

Tréningy začiatočníkov:  pondelok, stredu, štvrtok od 15.00 – 16.00 hod.
Prineste si športový úbor ako na telesnú výchovu, poprípade stolnotenisovú raketu (ak nemáte, pre začiatok zapožičiame).
V prípade nových záujemcov prosím vyplňte prihlášku a príďte na prvý tréning spolu s dieťaťom.

Za pochopenie ďakujeme.
                                                                       Stolnotenisový klub Blatné
                                                                       Vojtech Horváth
                                                                       0904 615 715

                                                                       vojtech.horvath@gmail.com
                                                                       stk-blatne.webnode.sk            

        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záväzná prihláška:

Meno a priezvisko:
......................................................................

Dátum narodenia:
.......................................................................

Bydlisko:
.......................................................................


Tel. kontakt zákonného zástupcu: .......................................

E- mail:  ........................................................


Dátum:    ...............................                                   ............................................
                                                                                  Podpis zákonného zástupcu 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode