Článok 2013/2 

 

Stolnotenisový klub Blatné dokázal zachrániť Miestne kultúrne stredisko.

 

Tento rok nám počasie doprialo výdatné dažde, ktoré potrápili a preverili nielen nás v Blatnom, ale aj celé Slovensko. Zistili sme, že tento nápor vody stará strecha nášho kulturáku nevydržala. Čakali sme na túto situáciu trpezlivo a nečinne mnoho rokov. Zatieklo tak, že vo veľkej sále sme si mohli zaplávať. Stále sme dúfali, že sa to nejako vyrieši, no opak bol pravdou. Keď napršalo ešte 2 krát, tieklo až na 7 miestach vo veľkej sále a podlaha sa z väčšej časti zdvihla, bolo už neskoro, nastal havarijný stav, hrozilo spadnutie stropu a zničenie budovy. Z hľadiska bezpečnosti ľudí pohybujúcich sa v priestoroch, sme museli niečo podniknúť. Bol začiatok septembra a do začiatku súťaže zostávali 3 týždne. Bolo mi jasné, že nám nepomôže nikto. Každý vieme, že je to jediná budova v obci, slúžiaca na kultúrne, spoločenské a športové aktivity, ktorá síce patrí cirkvi, no má ju od nepamäti k dispozícii obec a jej priestory majú možnosť využiť všetci občania. Momentálne ju má v prenájme obec za 1 € a zo zmluvy vyplýva, že je povinná ju udržiavať v užívania schopnom stave. Áno, poviete si, že najviac ju využíva Stolnotenisový klub, nech sa postará. Máte pravdu, aj sa najviac snažíme. Potvrdzuje to skutočnosť, že sme sa postarali aj pred 3 rokmi, keď sme vymenili okná, vchodové dvere, osvetlenie, nové radiátory, kotol, atď. Dodnes nám finančné prostriedky, ktoré sme investovali do budovy neboli všetky vrátené. Podarilo sa mi vybaviť aj dotáciu z BSK, ktorá nás aspoň málo uspokojila. Nebudem viac rozvádzať podrobnosti, ktoré nás všetkých sužujú pri pomyslení na to, že toto je náš kulturák. Je to veľmi smutné. Musel by som byť veľmi kritický, nie každému by sa to určite páčilo, urobíme si obraz aj sami, sme predsa Šarfiania. Pozrime sa do okolitých obcí, akými kultúrnymi stánkami disponujú. Nikto nebol schopný túto otázku vyriešiť dodnes. My sme sa podujali aspoň dočasne zachrániť to, čo sa ešte dá. Pokiaľ nemáme niečo nové, nemôžeme zatracovať staré. Podali sme na zastupiteľstve návrh riešenia s kompletným zabezpečením materiálu, ako aj s vykonaním všetkých prác. Takisto sme boli ochotní zabezpečiť okamžité čerpanie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov s tým, že nám tieto prostriedky obec vráti. Návrh podporilo celé zastupiteľstvo. Pri porovnaní na vynaložené prostriedky pre MŠ je táto investícia len malou kvapkou v mori, mohol by som byť aj presnejší. Len podotknem, že za sumu, ktorá bola preinvestovaná na MŠ, by sa dali postaviť také dve nové budovy, a to určite nepreháňam. Môžem to dokázať ponukou tej správnej firmy, ale ono v konečnom dôsledku tá správna asi oslovená bola. Dovolím si tvrdiť, že aj toto je jeden z dôvodov, prečo nám v obci chýba množstvo iných záležitostí. Tie reči, prečo sa investuje do cirkevného, neobstoja. Koľko sa tam investovalo, vie niekto? Kto to užíva, cirkev? Viem, že by to mohlo byť aj z ich strany iné, no bohužiaľ nie je. Pýtam sa, kto tam usporiadal zábavy, plesy, oslavy, kary, koncerty, výročné schôdze a iné kultúrne a dnes aj športové aktivity. Cirkev si to nikde nevezme, prioritné právo na užívanie má určite obec a myslím si, že my občania, ktorí by sme sa za správnu vec mali vedieť postaviť.

Dňa 20. septembra 2013, t.j. v piatok, po všetkých organizačných záležitostiach, ktoré bolo nutné vykonať, sme konečne mohli začať s výmenou strešnej krytiny, takisto s výmenou strešných lát. Museli sme vymeniť aj nejakú tú krokvu a odhnitú, zlomenú stolicu a zbúrať 2 komíny. Odviezlo sa asi 30 t starej škridly a položilo sa 19 t novej, čím sa krov odľahčil. V nedeľu, okolo obeda sme mali túto najväčšiu šichtu hotovú, vymenených bolo 400 m² strechy. Na tieto práce dohliadal odborný stavebný dozor Martin Milošovič. V pondelok sme sa presunuli do veľkej sály, ktorú sme zväčša poopravovali stierkou, ale aj nanovo 2 krát vymaľovali. V stredu sme položili kvalitnú, novú podlahovú krytinu Gerflor Attraction, ktorá sa dá kedykoľvek rozobrať a presunúť na iné miesto. Týmto sme skonštatovali, že havarijný stav sa nám podarilo odstrániť na dlhšie obdobie. Takisto sme položili novú plávajúcu podlahu na pódium. Celá investícia obsahovala asi tretinové náklady, ak by sme to dali urobiť nejakej firme a nevybavili také zľavy na materiál. Podotýkam, že sme nezisková organizácia, t.j. občianske združenie, nemáme žiadnych zamestnancov, žiadny príjem, aj napriek tomu všetok zakúpený materiál (okrem strešných lát, úhradu dlhujeme firme Wooder Slovakia), sme dokázali zabezpečiť a uhradiť z finančných prostriedkov, ktoré sme v prevažnej väčšine získali od našich darcov z 2% daní za dlhé obdobie. Momentálne som opäť podal žiadosť o dotáciu z BSK na rok 2014, na vykrytie nákladov spojených s nasledujúcim pokračovaním v obnove MKS. Pevne verím, že aj obec sa zachová správne a dočkáme sa naplnenia sľubu, ktorý nám dali v septembri.

Som nesmierne rád, že sa nám podarilo zrealizovať takúto rozsiahlu akciu a ešte v tak krátkom čase. Preto by som chcel touto cestou poďakovať a vyjadriť uznanie všetkým hráčom, ktorí sa podieľali na prácach, ako aj tým, ktorí pomohli inou formou. Pozornosť si zaslúži malý Dávid Dugovič, ktorý od rána do večera neúnavne pomáhal kde sa dalo. Ďakujem osobitne p. S. Krajčovi za uvarenie kvalitného guláša. Ďakujeme za pomoc PD Blatné, ktoré zabezpečilo techniku na odvoz starej krytiny a pri vykladaní novej, OÚ za pomoc pri vnútorných stavebných prácach, ktorá bola takisto nezanedbateľná a potrebná. Veľká vďaka patrí hlavne firmám Mediterran (strešná krytina), Stavrem (podlahová krytina), Wooder Slovakia (strešné laty), ktoré nám poskytli veľkú zľavu na potrebný materiál, ako aj Pinky spol. s r.o. za dodanie hranola na odhnitú stolicu a oplechovanie komína a p. T. Osvaldovi za dovoz. Nesmieme zabudnúť poďakovať všetkým darcom, ktorí nám poukázali zo svojich daní 2% a takisto sponzorom. Fotodokumentáciu z celej akcie si môžete pozrieť na našej web stránke.

Súťažný ročník sme mohli začať načas. Takisto sa deň úcty k starším mohol usporiadať v dôstojnejších priestoroch, nasledovali oslava, urbariát, pripravuje sa turnaj, vianočné posedenie dôchodcov, vianočný koncert, plesy, výročné schôdze viacerých organizácií, atď. Tak, ako stúpol záujem usporiadať rôzne akcie pred 3 rokmi, predpokladám, že keď je to aspoň v takomto stave, bude záujem ešte väčší.

Máme ešte v pláne pokračovať a dokončiť aj ďalšiu časť strechy (už sme si vypočuli aj to, že prečo sme to nespravili celé), malú miestnosť, osvetlenie v nej a v neposlednom rade odizolovať vlhnúcu stenu. Pevne verím, že sa nám to takisto podarí, a že nájdeme nielen prostriedky, ale aj pochopenie a pomoc zo strany občanov. Preto vyzývam všetkých, ktorí nám chcú pomôcť, aby nás podporili poukázaním svojich 2% z daní, tlačivo máme k dispozícii na našej web stránke.

Tento súťažný ročník sme rozbehli zápasmi v 2., 5., 7. a 8. bratislavskej lige. Zatiaľ máme za sebou väčšiu časť stretnutí jesennej časti. 2. ligu hráme po prvý krát. Nie je to jednoduché držať krok s klubmi, ktorých hráči majú za sebou dlhoročné skúsenosti aj z 1. ligy, alebo ako talenty sa vyvíjali mnoho rokov v mládežníckych kategóriách a bodovacích turnajoch po celom Slovensku. Momentálne sa pohybujeme na 8.- 9. mieste a na jar nás čaká boj o udržanie sa v tejto súťaži. V 5. lige sa B-čko nachádza na 9.– 10. pozícii. Ak vypadne čo len jeden hráč (dlhodobé zranenie), okamžite sa to prejaví na výsledkoch. Aj napriek tejto strate chalani majú na lepšie umiestnenie a postupne pôjdu vyššie. C-čko v 7. lige je na 8.- 9. mieste a verím, že sa posunú ešte hore. D-čko sa snaží hrať svoju súťaž ako najlepšie vedia, no zatiaľ to stačí iba na koniec tabuľky. Perspektívne do budúcnosti to bude určite lepšie, pretože noví hráči Andrej Dugovič, Tomáš Ficek a Martin Milošovič ešte len začínajú, no už získali prvé úspechy v podobe víťazstiev v 7. aj 8. lige.

Keďže sme sa minulú sezónu začali s väčším úsilím venovať aj našim najmenším, tak sme sa rozhodli, že by bolo vhodné ich zapojiť do súťaže. Najlepšia a najbližšia alternatíva je Pezinská školská liga, ktorej 9. ročník sa začal aj za účasti našich nádejí. Dňa 18. novembra v nových dresoch, ktoré sponzorsky deťom daroval p. Heckl, za čo mu patrí vďaka, sa vybrali do Pezinského stolnotenisového klubu na Bielenisku, aby odohrali svoj prvý turnaj so ZŠ vo Viničnom, ZŠ v Budmericiach, ZŠ vo Svätom Juri, ZŠ v Limbachu, ZŠ Fándlyho, ZŠ Kupeckého a ZŠ Na Bielenisku za účasti 110 hráčov v rôznych kategóriách. Naši 5 hráči súťažili v kategórii najmladší žiaci a hneď na úvod úspešne.

Kategória najmladší žiaci do 10 rokov(29 hráčov): Filip Fukas 12. miesto, Dávid Dugovič 16. miesto.

Kategória najmladší žiaci do 8 rokov(15 hráčov): Matej Fukas 3. miesto, Viktor Kubica 12. miesto, Sandra Marčišová 14. miesto.

Kategória najmladší, žiačky(7 hráčov): Sandra Marčišová 2. miesto

Najväčšiu radosť nám urobila Sandra a Matej, no aj ostatní sa držali statočne. Chcem im popriať veľa síl a úspechov do ďalšieho aj stolnotenisového života. Zúčastniť sa zo zdravotných alebo iných dôvodov nemohli ďalší hráči, ktorí sú na súpiske žiakov nášho klubu a to: Filip Milošovič, Tomáš Konečný, Karol Varga, Sára Marčišová a najmladší Michal Heckl. Poďakovanie patrí Valentovi a Igorovi Klebercovi, ktorí sa žiakom venujú a majú nemalú zásluhu na ich športovom napredovaní. Takisto pomáhame viacerí, keď nám to čas dovolí, no za pozornosť stojí spomenúť najmä Andreja Dugoviča a Martina Milošoviča. Pomôcť prídu aj Štefan Horváth a Teofil Budaj.

Nasledujúci turnaj sa bude konať 17. decembra opäť v Pezinku a verím, že sa zúčastnia naši v čo najväčšom počte a prinesú domov rodičom, ako aj nám a celej obci ešte väčšiu radosť.

Samozrejme, že musím spomenúť aj ďalších žiakov, ktorí začali trénovať iba nedávno (Alexandra Fialová, Lukáš Hanzlík, Tomáš Popeliš, Lukáš Švrček a ďalší. Dúfame, že budú svojich kamarátov úspešne nasledovať. Zároveň vyzývam 6, 7 poprípade 8 ročných záujemcov, ktorí chcú hrať v našom klube, aby sa priebežne u nás prihlásili.

Privítali by sme aj podporu zo strany ZŠ, snažíme sa už niekoľko rokov, aby zriadili v škole krúžok pre najmenších, kde by si osvojili základy stolného tenisu. Považujem túto myšlienku za veľmi dôležitú, pretože by nám to pomohlo z hľadiska kapacity a my by sme potom následne vybrali talentovaných, pre ktorých môžeme vytvoriť vhodné podmienky, aby mohli napredovať. Všade v okolí to funguje predovšetkým na školách. Za tie roky, čo prezentujem túto možnosť, budem úprimný, pripadá mi to ako keby som hádzal „hrach na stenu“. Snáď sa niekto zobudí a uvedomí si, že pohybové návyky a šport ako taký, každému  dieťaťu, či dospelému človeku len a len prospeje. Náš stolnotenisový klub to umožňuje a pritom úspešne reprezentuje aj našu obec nielen v bratislavskom kraji, ale aj v jeho širšom okolí.

Ďalej pripravujeme tradičný turnaj vo štvorhrách, ktorý budeme organizovať 14. decembra, pozývame Vás aj na 4. Stolnotenisový ples, ktorý bude 11. januára 2014 a Veľkonočný turnaj. Chceme sa zúčastniť aj na Vianočnom turnaji na Spojoch v Bratislava, Štefanskom Turnaji v Pezinku a Novoročnom v Čataji.

Na záver by som vám chcel oznámiť, že všetky aktualizované informácie, ako aj výsledky Pezinskej školskej ligy môžete sledovať prostredníctvom našej web stránky stk-blatné.webnode.sk

  Vojtech Horváth
predseda STK Blatné

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode